Privacyverklaring

Hulshoftrainingen, gevestigd aan Zwanebloem 6, 4823 MV Breda is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hulshoftrainingen verwerkt persoonsgegevens die u (deelnemer) zelf aan ons heeft verstrekt,  omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze zelf heeft verstrekt bij het vragen om informatie over onze diensten. Hulshof trainingen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Gegevens via de mail en/of telefoon:

Voornaam, achternaam en email adres en/of telefoonnummer. Alle emails worden maximaal 2 jaar bewaard en daarna verwijderd.

Gegevens via inschrijfformulieren

Voor het volgen van een mindfulnesstraining vragen we u extra gegevens aan te leveren. Dit zijn gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, dus u bepaalt welke gegevens u aanlevert.

De gevraagde gegevens zijn altijd voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en email adres.  Daarnaast wordt gevraagd naar relevante fysieke en mentale klachten en medicijngebruik .

Deze gegevens worden gevraagd om een beter beeld te krijgen van de betreffende deelnemer en om waar mogelijk rekening te houden met deze klachten tijdens de diensten. Deze persoonlijke gegevens worden op een veilige plek bewaard. Na afronding van de diensten (deelname stopt), worden de gegevens maximaal 1 jaar bewaard en daarna vernietigd.

 

Verwerken en bewaren van uw gegevens

Hulshof Trainingen verwerkt digitale en schriftelijke gegevens uitsluitend voor de afhandeling van betalingen, om u te kunnen bellen of mailen als dat nodig is om onze dienstverlening passend te kunnen uitvoeren, en als we hier wettelijk toe verplicht zijn (bijvoorbeeld voor belastingaangifte). Mails aan meerdere personen worden altijd als BCC verstuurd. We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, doch maximaal 1 jaar is na afronding van de diensten (deelname stopt).

 

Delen met anderen

Hulshof Trainingen verstrekt uw gegevens niet ongevraagd aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals belastingaangifte.

 

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft natuurlijk altijd het recht uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een mail naar info@hulshoftrainingen.nl

 

Beveiliging van uw gegevens

Hulshof Trainingen zorgt ervoor dat uw gegevens goed beschermd worden en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn vermoedens van misbruik, neemt u dan contact op middels een mail naar info@hulshoftrainingen.nl.

 

AVG

Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u op de website van de Autoriteit persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/