Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen en workshops die Hulshof Trainingen verzorgt.
 • Deelname is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Overleg bij twijfel met uw behandelend arts of specialist.

Aanmelding

 • Aanmelding voor een training vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden. Uw inschrijving is definitief wanneer u een bevestigings e-mail van Hulshof Trainingen ontvangen heeft dat u bent ingeschreven voor de betreffende training.

Betalingsvoorwaarden

 • Na inschrijving ontvangt u een factuur. De betaling van de factuur dient voldaan te zijn binnen 14 dagen na dagtekening. Indien u de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, behoudt Hulshof Trainingen het recht uw gereserveerde plaats aan een andere geïnteresseerde te geven. Uw betalingsverplichting blijft ook dan van kracht.
 • Wanneer u de factuur op een andere naam en/of adres wilt hebben, dan bij ons bekend is (bijvoorbeeld van uw werkgever), vernemen wij dit graag zo snel mogelijk van u.

Annulering

 • Annulering dient schriftelijk te gebeuren.
 • Bij annulering tot 3 weken voorafgaand aan de eerste bijeenkomst zullen geen kosten in rekening worden gebracht.
 • Bij annulering tussen 3 en 2 weken voorafgaand aan de eerste bijeenkomst worden €25,00 administratie kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering vanaf 2 weken voor aanvang van de 1e bijeenkomst bent u het gehele cursusbedrag verschuldigd.
 • Indien degene die annuleert zelf voor een vervanger zorgt, zijn er geen extra kosten.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt Hulshof Trainingen zich het recht om de training te annuleren. Reeds betaalde bedragen zullen dan binnen 7 werkdagen worden teruggestort.
 • Als een deelnemer om wat voor reden dan ook, voortijdig met de training stopt, blijft het gehele cursusbedrag verschuldigd.
 • Gemiste bijeenkomsten kunnen, gezien het karakter van de training, niet worden ingehaald.

Vertrouwelijkheid

 • Alle door deelnemers verstrekte informatie zal door Hulshof Trainingen met vertrouwelijkheid worden behandeld.

Aansprakelijkheid

 • Deelname aan de training of workshop geschiedt op eigen risico van de deelnemer.
 • Hulshof Trainingen kan op geen enkele manier aansprakelijk  worden gesteld voor lichamelijke of psychische klachten van de deelnemer, noch voor verlies of schade aan persoonlijke eigendommen.