Mindfulness groeps training

De training bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten. Een deelnemersgroep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 12 personen. In de bijeenkomsten wordt met verschillende aandachtstechnieken geoefend, zoals de lichaamsscan, zitmeditatie, loopmeditatie en mindful bewegen. Het ontwikkelen van aandacht en opmerkzaamheid vanuit een milde en vriendelijke houding staat centraal. Er is gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over persoonlijke ervaringen met de oefeningen. De groepstraining is géén praatgroep of therapie groep.

Huiswerk is een belangrijk onderdeel van de training en bestaat uit meditatie-oefeningen en opdrachten. Ervaring leert dat thuis oefenen van belang is voor de effectiviteit van de training. Dit vraagt ongeveer 45 minuten per dag.

De oefeningen worden liggend, zittend en staand gedaan. Het is prettig om makkelijk zittende kleding aan te doen. Je hoeft verder niets mee te nemen.